SAZINIETIES AR MUMS!

  KONTAKTI

  Kāpēc ražotājs pats neizmanto šo jaudas rezervi, uzprogrammējot to rūpnīcā?

  Ražotājs ražo automašīnas, kuras tiek izmantotas daudzās valstīs. Ražotājs programmatūru pielāgo ar lielu rezervi, un šī rezerve dažādās valstīs ir atšķirīga. Jāņem vērā, ka ražotājs pasargā sevi garantijas laikā, motoram kalpojot bez sarežģījumiem. Tādēļ arī pareizāk ir čiptūningu veikt pēc garantijas laika un drošāk motoram, jo tam ir jāpiestrādā.

  Kāds ir traktora degvielas patēriņš pēc čiptūninga?

  Ja tiek saglabāts tāds pats braukšanas stils un iestatījumi kā iepriekš, praksē degvielas patēriņu var samazināt vidēji līdz 5–10%.

  Tas nozīmē, ka pie tās pašas slodzes un ātruma traktors vairs negurst.